O NAMA

ABOUT

Društvo sećanja

Udruženje Društvo sećanja bazira svoje postojanje na predlošci da istorija kao spoznaja prošlosti nije dovoljna sama po sebi, već da ona bez naših predstava o toj istoj prošlosti predstavlja mrtvo slovo na papiru. Tek kroz te predstave istorija postaje neodvojivi deo sadašnjosti, jednako uslovljavajući i budućnost. 

Društvo sećanja svoj domen rada traži upravo u praktičnim primenama tih predstava o prošlosti, najočitijim u kulturi sećanja i svemu onome što ona inkapsuliše: spomenicima, memorijalima, prostorima, memorijalnim praksama, umetnosti, književnosti, itd.

Aktivnosti udruženja Društvo sećanja su usmerene ka istraživanju prošlosti, analizama sadašnjosti, kao i projekcijama budućnosti kroz predstave o događajima, procesima, ličnostima, ideologijama i kolektivnim identitetima tokom 20. veka. Društvo se posvećuje obaveštenjima, publikaciji i edukaciji među naučnom i širom nestručnom javnošću u svrhu promocije vrednosti emancipatorskih politika i antifašizma. U opsegu aktivnosti Društva nalaze se i popularizacija nauke i implementacije novih metodoloških pristupa istraživanju istorijske nauke. Takođe, udruženje radi i na negovanju sećanja na Holokaust i fašističke zločine tokom Drugog svetskog rata.   

Istorija nije ništa drugo do potpomognuto i zabeleženo sećanje.

-Džordž Santajana

Mi ne možemo više da priuštimo da ono što je bilo dobro u prošlosti jednostavno nazovemo svojim nasleđem, da odbacimo loše i da ga prosto smatramo mrtvim teretom koje će vreme samo po sebi pokopati u zaborav.

-Hana Arent  

The Remembrance Society

The Remembrance Society is basing its existence on the premise that history as a simple comprehension of the past is not enough itself, but that without our notions of that same past it is just a dead letter. It is only through these notions that history becomes an inseparable part of the present, and equally as conditioning of the future. ​

The Remembrance Society's domain will be those practical applications of our notions of past, most apparent when it comes to the culture of remembrance and all the things it encapsulates: monuments, memorials, spaces, memorial practices, art, literature, etc.

 

Activities of The Remembrance Society are focused on the research of the past, analysis of the present, and also projections of the future through the notions of events, processes, people, ideologies, and collective identities during the 20th century. The Society is dedicated to information, publications, and education among the scientific and general public with the purpose of promoting the values of emancipatory politics and anti-fascism. In the Society's  range of activities you can find popularization of science and the implementation of new methodological approaches to history. Also, our organisation will nurture the memory of Holocaust and fascist crimes during World War 2.  

History is nothing but assisted and recorded memory.

-George Santayana

We can no longer afford to take that which was good in the past and simply call it our heritage, to discard the bad and simply think of it as a dead load which by itself time will bury in oblivion.

-Hanna Arendt 

 
NAŠ TIM
OUR TEAM
Filip Mitričević
Predsednik Upravnog odbora
Chairman of the Board

Rođen 1990. godine u Novom Sadu, u tadašnjoj Jugoslaviji. Istoričar po obrazovanju. 

Born in 1990 in Novi Sad, then Yugoslavia. Historian by education.

Miljana Mitričević
Član Upravnog odbora
Member of the Board

Rođena 1981. godine u Kikindi, u tadašnjoj Jugoslaviji. Menadžer po obrazovanju i zanimanju.

Born in 1981 in Kikinda, then Yugoslavia. Manager by education and occupation. 

Andrija Popović
Zamenik predsednika Upravnog odbora
Vice-chairman of the Board

Rođen 1991. godine u Sremskoj Mitrovici, u tadašnjoj Jugoslaviji. Istoričar po obrazovanju. 

Born in 1991 in Sremska Mitrovica, then Yugoslavia. Historian by education.

Mitar Babić
Član Nadzornog odbora
Member of the Supervisory board

Rođen 1990. godine u Novom Sadu, u tadašnjoj Jugoslaviji. Menadžer po obrazovanju.

Born in 1990 in Novi Sad, then Yugoslavia. Manager by education.

Velimir Jazić
Član Nadzornog odbora
Member of the Supervisory board

Rođen 1989. godine u Zagrebu, u tadašnjoj Jugoslaviji. Istoričar po obrazovanju, dugogodišnji obrazovni radnik.
 

Born in 1989 in Zagreb, then Yugoslavia. Historian by education, experienced education worker.

Želite više informacija? Kontaktirajte nas
Mi smo tu da vam pomognemo. Kontaktirajte nas putem mejla ili društvenih mreža.
Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by email or via our Social Media channels.

© 2018 by The Remembrance Society.

All rights reserved.

  • Black Facebook Icon

Proudly created with wix.com

Irig, Serbia

drustvosecanja@gmail.com